@dhoc Regnskabsassistance

Det er min erfaring fra den finansielle sektor, at mange små og mellemstore virksomheder kan få problemer med at følge med administrativt i situationer med vækst og ekspansion eller på grund af manglende ressourcer og knowhow eller ganske enkelt mangel på interesse for papirarbejdet. 

Det giver problemer, når indberetningsfrister og deadlines ikke overholdes og når årsregnskabet skal udarbejdes af revisor.  

Regnskabsassistance på timebasis er en optimal løsning, hvis du

vil have overskud til at koncentrere dig om det, du er bedst til - nemlig dit fag og din virksomhed

ikke vil bruge dine aftener og/eller weekender på bilagsbunker, bogføring, afstemninger, moms- og lønregnskab m.v.

vil have hjælp til at afregne moms og løn samt betale dine kreditorer til tiden

vil have hjælp til debitorstyringen (hvis dine kunder er lidt længe om at betale)

ikke har bilag/arbejde nok til at ansætte en bogholder med opkrævning og afregning af skat, am-bidrag, atp og feriepenge som følge

vil minimere revisorregningen (jeg klargør regnskabet til revisor, der nemt og effektivt kan afslutte det)

vil have hjælp til budgetter og budgetopfølgning, så du har mulighed for at reagere proaktivt på negative afvigelser i tide

Du betaler kun for den tid, jeg bruger (fleksibilitet).

Jeg sørger for, at du altid er ajour og kan få en aktuel periodebalance til dig selv, din bank og andre samarbejdspartnere.

Systemer:

C5

Navision

E-conomic

Unik

Dataløn

Danløn

Diverse netbanksystemer