@dhoc Regnskabsassistance

Adhoc Regnskabsassistance tilbyder kompetent og effektiv assistance indenfor bogholderi, regnskab og administration.


Adhoc Regnskabsassistance tilbyder:


Finansbogholderi, herunder afskrivninger og periodiseringer

Fakturering, herunder elektronisk fakturering til off. kunder (EAN)

Betaling af regninger/leverandører i netbank

Debitorstyring - bogføring/kontrol af betaling fra kunder

Kreditorstyring - bogføring/rettidig betaling af leverandører

Afstemninger af bank, debitorer, kreditorer m.v.

Forbrugsregnskaber (fordeling)

Momsregnskab - rettidig indberetning/betaling samt listeangivelser

Lønadministration - rettidig afregning af løn, A-skat, Am-bidrag samt indberetning til e-indkomst og ansøgning om lønrefusion, AER m.v.

Indberetninger til offentlige myndigheder, herunder intrastat

Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter

Budgetopfølgning

Udarbejdelse af forretningsgange

Måneds-/Årsafslutning

Klargøring til revisor 

Diverse ad hoc ogaver

Min baggrund er mange års erfaring i fra den finansielle sektor.

Jeg er uddannet merkonom i finansiering og ajourfører løbende mine færdigheder ved deltagelse i kurser og temadage.

Og så er jeg altid frisk på nye udfordringer.

Er din nysgerrighed vakt?

Kontakt mig for en uforpligtende gennemgang af dine behov.

Tlf.: +45 27 29 10 42

VELKOMMEN


Velkommen til min hjemmeside.


Driften af Adhoc Regnskabsassistance varetages af Lone Sommer.


Virksomheden er etableret i 2006.